Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Liepos, 2021

Didelės akys, didelės burnos.

Vaizdas
 Aš girdžiu kaip ramiai ir lygiai šalia manęs alsuoja kitas, šiltas kūnas, tamsai gaubiant ir tylai spengiant. Drungnuose pataluose guliu ant nugaros, plačiai atmerktomis akimis ir įtempusi ausis. Žinau, jog tuoj tuoj pradės rodytis, lyst iš spintos, iš po lovos, iš tamsaus koridoriaus ar kampo. Didelės akys ir didelės burnos - bevardės būtybės iš mano pasąmonės palėpės, kur dienomis laikau uždarytas savo baimes ir šiurpulius. Dienomis tik persekioja, o naktimis užpuola. Atmerktomis akimis matau juodoje palubėje švysčiojančius dantis, akis ir beformius veidus; tuoj pradės lyst ir po užmerktomis akimis. Miegas negelbės. Bedvasės ir piktos jų akys pirmiausiai išsiurbia sielą, o perkreiptos ir kaltinančios burnos suėda likusį kūno kiautą - nebelieka nieko, tik tas pats drungnas patalas, kurio niekaip nesugebėjau sušildyti. Paryčiais didelės akys išverkia, o didelės burnos išvemia mane lauk, tarsteli iki kitos nakties ir vėl tyliai iš šešėlių stebi mane ir linguoja galvomis, nes nežinau