Didelės akys, didelės burnos.

 Aš girdžiu kaip ramiai ir lygiai šalia manęs alsuoja kitas, šiltas kūnas, tamsai gaubiant ir tylai spengiant. Drungnuose pataluose guliu ant nugaros, plačiai atmerktomis akimis ir įtempusi ausis. Žinau, jog tuoj tuoj pradės rodytis, lyst iš spintos, iš po lovos, iš tamsaus koridoriaus ar kampo. Didelės akys ir didelės burnos - bevardės būtybės iš mano pasąmonės palėpės, kur dienomis laikau uždarytas savo baimes ir šiurpulius. Dienomis tik persekioja, o naktimis užpuola.

Atmerktomis akimis matau juodoje palubėje švysčiojančius dantis, akis ir beformius veidus; tuoj pradės lyst ir po užmerktomis akimis. Miegas negelbės. Bedvasės ir piktos jų akys pirmiausiai išsiurbia sielą, o perkreiptos ir kaltinančios burnos suėda likusį kūno kiautą - nebelieka nieko, tik tas pats drungnas patalas, kurio niekaip nesugebėjau sušildyti. Paryčiais didelės akys išverkia, o didelės burnos išvemia mane lauk, tarsteli iki kitos nakties ir vėl tyliai iš šešėlių stebi mane ir linguoja galvomis, nes nežinau kaip gyventi ir nesuprantamai elgiuosi. Įstrigusi nesulaužomame rate.

Didelės akys kartais žvelgia pažįstamu žvilgsniu, o didelės burnos kalba girdėtais balsais - ak, visi tie žmonės, kuriuos nuvyliau naktimis pravirkdo mane. Dienomis aš tiesiog nežinau. Kaip būti, kaip tinkamai gyventi, kaip kurti savo egzistenciją. Ką jiems pasakyti? Jie neturi didelių ausų, kad išgirstų; tik dideles akis, kad matytų klaidas ir dideles burnas, kad galėtų berti žodžius kaip akmenis man ant galvos. Kol kas labiausiai bijau tik vieno, kad vieną naktį pati tapsiu didelėmis akimis ir didele burna ir tamsoje rysiu pati save, už tas klaidas, kuriomis mane apspjaudė kiti.

Komentarai

Rašyti komentarą

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

9 dalykai apie mane.

Rudeniop.

Akistata su savimi.